Kolofon

Kolofon

Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. (OHT)
Am Bürgerhaus 2
23683 Scharbeutz
Deutschland

Servicetelefon: +49 (0) 45 03 – 888 525
Info-fax: +49 (0) 45 03 - 888 515

E-Mail: info(at)ostsee-sh.de
Internet: www.ostsee-schleswig-holstein.de

Direktør:
Katja Lauritzen

Handelsregister:
Firmaadresse: 23683 Scharbeutz
Amtsgericht Lübeck, VR 1097

Skatte-nr.:
FA Lübeck 22.296.26032

Disclaimer og copyright

Ved at gå ind på denne hjemmeside accepterer du følgende vilkår og alle gældende love uden begrænsninger. Medmindre andet er angivet, er indholdet på denne hjemmeside – herunder dens tekster og illustrationer og deres arrangement – ejendom tilhørende Ostsee-Holstein-Tourismus eV (OHT). Alle varemærker, logoer og mærker anvendt på denne hjemmeside tilhører de respektive ejere. OHT erklærer, at den anerkender alle identifikationer af ejendom som sådanne, selv om der ikke i detaljer foreligger en sådan indikation.

Ophavsretten og brugsrettighederne til alle grafikker, billeder og tekster anvendt i præsentationen, indehaves af OHT eller er blevet overført til denne til brug; yderligere brug er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse.

Dataene og teksterne, der tilbydes på denne hjemmeside, er gratis og kun til orientering. Oplysningerne er baseret på den information, som regioner, byer eller enkeltpersoner har stillet til rådighed. OHT garanterer ikke og tager ikke ansvaret for fuldstændigheden og rigtigheden. Anvendelse af oplysningerne indebærer ingen kommerciel relation mellem den besøgende på hjemmesiden og hos OHT.

Hyperlinks på dette websted kan føre til andre, eksterne websteder, der ikke vedligeholdes af OHT. OHT yder ingen hæftelse og påtager sig intet ansvar for indholdet på disse sider. Et link til et eksternt websted er ingen garanti for dettes indhold eller de udbudte tjenester. Enhver brug af de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet eller på andre websteder, der er linket til, sker på egen risiko. OHT tager udtrykkeligt afstand fra indholdet på eksterne websteder.

OHT driver denne hjemmeside i Tyskland. Betingelserne for anvendelse og alle juridiske procedurer er underlagt tysk ret. Hvis der indledes en juridisk sag mod OHT, er det OHT’s afgørelse, hvilken jurisdiktion der vælges. OHT vil med stor sandsynlighed vælge Tyskland som værneting, uanset hvilket land du er i, eller fra hvilket land du har besøgt webstedet. OHT påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de offentliggjorte oplysninger. Erstatningskrav mod OHT, som refererer til skader af materiel eller immateriel karakter forårsaget af anvendelse eller manglende anvendelse af de tilbudte oplysninger eller brugen af rigtige eller ufuldstændige oplysninger er udelukket, forudsat forfatteren påviseligt har handlet ansvarspådragende forsætligt eller udvist grov uagtsomhed.

Alle tilbud er ikke-bindende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til uden forudgående varsel at ændre, tilføje eller slette dele af eller hele tilbuddet, samt midlertidigt eller permanent at indstille offentliggørelsen af det.

POI-database:

For nøjagtigheden eller fuldstændigheden af priser, rejsetider og tilbud fra tredjeparter, der er repræsenteret på OHT’s websted, er kun de respektive udbydere er ansvarlige. OHT optræder hverken som rejsebureau eller rejsearrangør, men tilbyder derimod kun sine partnere og serviceudbydere inden for turisme internetportalen som en platform til at vise det respektive POI. Alle oplysninger er derfor uden garanti.

Bemærk, at udbyderens almindelige forretningsbetingelser gælder ved formidlingen af en pakke. Du får normalt tilsendt disse fra informations- og bookingstedet eller udbyderen før indgåelsen af rejsekontrakten. Udbyderen er rejsearrangører i henhold til § 651 BGB og skal overholde de deraf følgende lovbestemmelser.

[POI = Point of Interest]